ENGLISH
شرکت آلومینیوم ایران ( ایرالکو )
داده ای برای نمایش وجود ندارد
1394/12/26
توسعه آلومينيوم نيازمند سرمايه‌گذاري خارجي است
توسعه آلومينيوم نيازمند سرمايه‌گذاري خارجي است
 
     به گزارش ماين نيوز :
 
ميزان تقاضاي آلومينيوم در كشور با توليد آن برابري نمي‌كند، از اين‌رو كشور مجبور به واردات است، اين در حالي  است كه صنايع پايين‌دستي آلومينيوم به‌شدت نيازمند توليدات داخلي هستند.
 
 
بنابراين از يك‌سو ايجاد واحدهاي جديد آلومينيومي يك ضرورت به‌شمار مي‌رود و از سوي ديگر نيز ارتقاي فناوري واحدهاي آلومينيومي مي‌تواند در ايجاد توليدات بيشتر بسيار موثر باشد. باتوجه به اين موضوع اهميت سرمايه‌گذاري در صنعت آلومينيوم چه از طريق سرمايه‌گذاري داخلي و چه از طريق سرمايه‌گذاري خارجي يك ضرورت به‌شمار مي‌رود.
 
درباره سرمايه‌گذاري در صنعت آلومينيوم مديرعامل شركت گروه كارخانه‌هاي توليدي نورد آلومينيوم گفت: 
امروز نيازمند استفاده از سرمايه‌گذاري خارجي هستيم، زيرا سرمايه‌هاي داخلي توان پاسخگويي به توسعه صنعت آلومينيوم را ندارند. به گزارش ماين‌نيوز حسنعلي رضايي‌مقدم اظهار كرد: ما چگونگي بهره‌برداري با فناوري فعلي را دنبال كرديم و در اين بحث‌ها به نكاتي دست يافتيم تا بدون استفاده از تجهيزات اضافي بتوان بهترين بهره‌برداري را داشته باشيم. براي مثال تنظيم درجه حرارت كوره آنيل به چه صورت مي‌تواند انجام شود كه يكنواختي سطح فلز در محصول را شاهد باشيم. اين اتفاق در يكنواختي استحكام محصولات موثر بوده و يكي از نيازهاي اصلي مشتريان ما به حساب مي‌آيد. 
 
 رضايي‌مقدم درباره فاصله ميان ايران و كشورهاي حاشيه خليج‌فارس يا حتي تركيه در صنايع پايين‌دستي و بالادستي آلومينيوم اظهار كرد: متاسفانه صنايع ما فاصله بسياري از اين كشورها دارد و به نوعي از آنها عقب افتاده‌ايم. در بازديدي كه چند ماه پيش از چين داشتم اين موضوع را متوجه شدم و پس از بازگشت از اين سفر با همكارانم و هيات‌مديره اين موضوع را مطرح كردم كه ما به‌عنوان كشوري كه 40سال پيش صنايع مختلفي (همچون نورد) در استان‌هاي خود داشتيم نتوانسته‌ايم صنايعي را كه از 50 سال گذشته فعال بودند توسعه دهيم. در اين رابطه بنده بسيار نگران هستم. وي ادامه داد: عربستان در اين زمينه فعاليت‌هاي بسيار خوبي نسبت به ايران داشته و اين موضوع براي صنعت ما دردناك خواهد بود؛ در حالي عربستان يك كارخانه با ظرفيت 400هزار تن را ساخته و راه‌اندازي كرده كه ما تنها 3 يا 4 كارخانه توليد ورق آلومينيوم در كشور داريم كه اگر ظرفيت آنها را جمع كنيم به 50هزار تن در سال نخواهد رسيد. به گفته رضايي‌مقدم، در گام نخست اين موضوع يك سياست اقتصادي كلان را مي‌طلبد. در حال حاضر امكان سرمايه‌گذاري داخلي وجود ندارد و بايد از سرمايه‌گذاران خارجي استفاده كنيم. چين از اين راهكار استفاده كرد. بي‌ترديد 100 كارخانه در چين با ظرفيت هر كدام 400 هزار تن وجود دارد كه امروز دنيا را تغذيه مي‌كند.
 
 وي اظهار كرد: كشوري صنعتي خواهد بود كه صنايع همديگر را به‌صورت زنجيروار تغذيه كرده و تامين‌كننده يكديگر باشند. متاسفانه اگر در كشور يك قطعه‌اي را نياز داشته باشيم بايد آن قطعه را در چين يا آلمان و... پيدا كنيم. حال نگران هستم فردا براي تامين اين قطعات به عربستان برويم در حالي كه راه اين است كه از امكانات دنيا براي صنعتي شدن كشورمان استفاده كنيم. 
براساس گفته‌هاي رضايي‌مقدم، صنعتي شدن كشور به آن معنا است كه همه صنايع بتوانند به شكل زنجيره‌اي يكديگر را تامين كنند. اگر نگاهي به چين داشته باشيم خواهيم ديد اين كشور نيز اين راهكار را پيش گرفته و امروز تمام برندهاي دنيا را در خود جاي داده است. وي ادامه داد: ما نيز اين راهكار را پيدا كرده‌ايم، نشانه آن هم مذاكراتي بود كه به سرانجام رسيد؛ متوجه شديم بايد با دنيا ارتباط داشته باشيم و از اين ارتباط بايد براي رشد اقتصادي كشورمان با مراقبت از منافع ملي استفاده كنيم.
 
سرمايه‌گذاري در آلومينيوم يك ضرورت
 
 يكي از مهم‌ترين مشكلات كشور در زمينه آلومينيوم نبود مواد اوليه است كه در صورت رفع اين مشكل مي‌توان سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتري در اين زمينه داشت. در اين‌باره محمد آشفته‌آج‌بيشه مشاور آلومينيوم ايميدرو اظهار كرد: با توجه به اينكه كشور نيازمند آلومينيوم در صنايع پايين‌دستي خود است، نيازمند سرمايه‌گذاري هرچه بيشتر در اين زمينه هستيم. آشفته‌آج‌بيشه در ادامه خاطرنشان كرد: يكي از اساسي‌ترين مشكلات صنعت آلومينيوم در كشور نبود معادن غني بوكسيت است. وي با تاكيد بر اين نكته كه ايران به آلومينيوم بيش از ظرفيت فعلي نيازمند است، گفت: از آنجا كه مزيت مصرفي بالايي در زمينه آلومينيوم در كشور وجود دارد، ضروري به‌نظر مي‌رسد در اين زمينه بيش از پيش سرمايه‌گذاري كرده و ظرفيت‌هاي جديد ايجاد كنيم. مشاور آلومينيوم ايميدرو در ادامه يادآور شد: در حال حاضر نيز صنعت آلومينيوم در كشور داراي مزيت بسياري است. بنابراين اگر بتوانيم واحدهاي جديد ايجاد كرده و قراردادهاي معدني جديد ببنديم، مي‌توانيم در اين زمينه گام اساسي برداريم. وي ادامه داد: بسياري از كشورهاي عربي، معدن بوكسيت ندارند، اما با عقد قراردادهاي بلندمدت با كشورهاي افريقايي يا كشورهاي داراي معدن بوكسيت مي‌توانند آلومينيوم را به يك صنعت داراي مزيت براي خود تبديل كنند. البته بايد يادآور شد اين كشورها تحريم نبودند و با عقد قراردادهاي بلندمدت توانسته‌اند اين موضوع را براي خود به فرصت تبديل كنند. اين كارشناس صنعت آلومينيوم يادآور شد: براي مثال كشورهاي عربي در حاشيه خليج‌فارس توانسته‌اند 5 تا 6ميليون تن ايجاد ظرفيت كنند.
براي اين مقدار توليد آلومينيوم، به 10 تا 12ميليون تن آلومينا نياز است. در حقيقت اين موضوع نشان‌دهنده ظرفيت‌سازي در اين صنعت است. آشفته آج‌بيشه به ضرورت سرمايه‌گذاري در صنعت آلومينيوم در كشور اشاره كرد و گفت: روس‌ها كه صاحب صنعت آلومينيوم هستند و همچنين چين و بسياري از كشورهاي اروپايي در شرايط كنوني كشور به منظور سرمايه‌گذاري در صنعت آلومينيوم، مشتاق سرمايه‌گذاري هستند. وي با بيان اين نكته كه بايد حمايت‌هاي بيشتري از صنعت آلومينيوم كشور انجام شود، گفت: سرمايه‌گذاري از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي كشور، اجرايي شدن طرح‌هاي سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه‌گذاري خارجي در پيشرفت و افزايش توليد آلومينيوم موثر خواهد بود. 
 
ظرفيت شمش نيازمند افزايش
 
هرچند در ايران معادن و مواد اوليه براي صنعت آلومينيوم وجود ندارد، اما در اين صنعت چه از نظر ميزان انرژي و چه از نظر نيروي انساني داراي مزيت هستيم، از طرف ديگر تامين خوراك صنايع پايين‌دستي در كشور نيازمند ايجاد واحدهاي جديد آلومينيوم‌سازي است ضمن اينكه ظرفيت توليد ما به نسبت مصرف قابل مقايسه نيست. در اين‌باره سيدعباس حسيني، مديرعامل شركت آلومينيوم كاوه خوزستان چندي پيش عنوان كرد: ظرفيت شمش آلومينيوم ما در چند سال گذشته تغيير چنداني نكرده است، درحالي‌كه كشورهاي همسايه ايران در زمينه شمش آلومينيوم به روند صعودي در توليد دست پيدا كرده‌اند. براي مثال عربستان پروژه 10ميليون تني در دست اقدام دارد و در اين زمينه در حال افزايش ظرفيت خود است. يا امارات 2/4ميليون تن توليد دارد، در حالي‌كه ظرفيت ما در حد 350هزار تن باقي مانده و ظرف چند سال گذشته افزايش توليد نداشته‌ايم. لازم به يادآوري است ظرفيت ما درحال حاضر 180هزار تن در المهدي هرمزال و معادل آن هم در ايرالكو اراك توليد مي‌شود كه در كل بين 360 تا 400هزار تن ظرفيت آلومينيوم كشور به‌شمار مي‌رود. در حالي‌كه ميزان مصرف ما در كشور بسيار بيشتر از اين ميزان توليد است. بنابراين ما واردات بالايي در زمينه آلومينيوم داريم كه بايد بتوانيم با ايجاد واحدهاي جديد آلومينيوم و روزآمد كردن فناوري واحدهاي موجود اين خلأ را براي واحدهاي پايين‌دستي آلومينيوم پر كنيم.
 
 
 
تعداد بازدید:
407
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)
ارسال نظرات
نام  
آدرس پست الکترونیکی شما    
توضیحات  
تغییر کد امنیتی  
کد امنیت  
 
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به شركت آلومينيوم ايران ( ايرالكو ) ميباشد.
ورود اعضا
Powered by DorsaPortal